Starta en blogg

Blogga om miljö och klimatfrågor

Att blogga om den nuvarande miljön och klimatfrågor är idag ett högaktuellt ämne med den globala uppvärmningen, samt med miljö- och bränslefrågor. Den globala uppvärmningen sker i mycket snabbare takt än vad forskare har förutspått och det är viktigt att man vidtar drastiska åtgärder. Att blogga om miljöfrågor och åtgärder är viktigt då klimatfrågorna akut behöver uppmärksammas på så många sätt som möjligt.

Vad är viktigt i en blogg om miljön?

När man bloggar om miljö, kan man lyfta fram vikten av att alla hjälps åt med allt från källsortering, till att skapa diskussioner om vad olika länder gör för miljön. Det finns generella bra tips för en bloggare som kan vara värda att tänka på. Har man ett fält där det går att kommentera, kan det fungera bra som forum för diskussion. Har man ett eget företag, är det smart att vara miljömedveten och i den egna bloggen, lyfta fram vad man faktiskt gör för miljön. Då skapar man en trend som kan sprida sig vidare även till andra och inspirera till en större miljömedvetenhet. Det är viktigt att miljöfrågor lyfts fram i form av frågeställningar till den som läser. Det kan vara frågor som ställs direkt till läsaren och vad personen själv ifråga gör för miljön. Ett blogg om miljön ska inspirera, väcka tankar och upplysa om senaste miljöfakta som man kanske nyligen sett på TV, eller från artiklar. Mycket handlar om att vara tydlig och saklig i sin blogg om miljön. Om man äger ett företag och vill marknadsföra sig effektivt, kan smart och automatiserad marknadsföring vara en bra lösning där kunder per automatik får ny marknadsföring vid varje kontakt.

Kända bloggar för hållbarhet och klimatfrågor

Det finns många kända och okända inspiratörer ute på internet som bloggar om högaktuella ämnen inom hållbar miljöhantering, men även som handlar om klimatsatsningar. Vill man läsa bra miljöbloggar, finns det bra tips på inspirerande miljöbloggar som man kan läsa. Några bra exempel är Klimataktion som strävar efter att politikerna tar mer aktiv ansvar inom miljöfrågor, Sören Andersson en tankeväckare inom klimatfrågor, Ecoloop, för bland annat smartare miljömaterial, Jordens vänner för klimat- och rättvisefrågor eller till exempel Agenda 2030-delegationen., som arbetar för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Det finns många andra bra miljöbloggar man man kan låta sig bli inspireras av, eller att läsa för att bli mer engagerad i miljöfrågor och klimatförändringar.

Då väldigt många länder idag blir allt mer drabbade av hårdare stormar, skyfall, jordbävningar, jordskred eller vulkanutbrott, är det en mycket bra idé att börja blogga om klimatfrågor och skapa en högre medvetenhet över vad som i nutid faktiskt håller på att hända. Parisavtalet 2015 med världens ledande som skrev under avtalet, lovade en höjning av jordens temperatur på maximalt 1,5 grad, idag ligger världen på hela 3 grader! Det som verkligen är aktuellt att skriva om i en blogg när det gäller klimatet, är att Sverige behöver förbereda sig snabbt för stigande hav och man tror att redan vid slutet av århundradet, kommer kommer stora delar av Skåne ligga helt under vatten. Att blogga om klimatet kan skapa oro hos människor, men det är bättre att lägga fram de fakta som faktiskt är realistiska och få allt fler engagerade i klimat- och miljöaktioner.

bard